Слинг Шарф Kenhuru Sling Shevron Almost Mono (tsumugi silk)