KOKORO Cats Koneko Yuki Wrap (tsumugi silk, cashmere)