Didymos Prima (Indio) Prima Blush Leinen Wrap (linen)