Artipoppe Tweed Blues Wrap (cashmere, merino, polyester, nylon)