Artipoppe Paisley Persian Paisley Mesapotamia Wrap (silk)