Artipoppe Argus Heavy Metal Wrap (cashmere, merino, polyester, nylon)