Tragetuch lovaloom SERENDIPITY GLIMMER (polyester, polyamide)